O le Tautala Faaperetania

O le Tautala Faaperetania

O le a maua le tulaga o lau tautala i na’o nai minute itiiti.

Ina ia faia ai le su’ega o le a e mana’omia:

 • O le fesoota’iga lelei i le initaneti.
 • O le tulaga filemū aunoa ma le pisa mai o isi a’o 15 minute.
 • O ni mea faalogo atoa ma se mea e pu’e ai le leo. 

E tolu vaega o iai i lenei su’ega:

 • O le tofotofoina o le mea e pu’e ai le leo: 3 fesili
 • O le Itūsu’ega 1: O le Faalogo ma le Toe Fai Mai 30-40 fesili
 • O le Itūsu’ega 2: O Tali Sa’oloto 3 fesili

Faamautinoa poo ai oe

Faamautinoa poo ai oe

Faamolemole ia e faamaonia na saunia ai lenei su’ega mo oe lava ma e mafai ona e faamaonia faalua le sa’o o lenei tala e ala i se ata ID aloa’ia afai e oo ina e faatonuina ai faapea.

Ou te faamaonia atu e faapea:

 • O a’u o [suafa] ma ua saunia lenei su’ega mo a’u lava.
 • E mafai ona ou faamaonia le sa’o o lenei tala e ala i le avatuina la’u ata ID aloa’ia i [teugatupe] afai e faatonuina a’u faapenā.

Feagaiga o le Faamaoni

Feagaiga o le Faamaoni

Faitau faalelei ona faailoa mai lea ua e lotomalie e mulimuli i tulaga uma e tusia i lalō a’o e fai le su’ega faamolemole.

 1. Galue na’o to’atasi i se potu aunoa ma le pisa
 2. Tapunia isi “apps” ma itulau o i luga o lau komepiuta
 3. Tapēina ‘au isi masini eletonika.
 4. Tapenaina le potu ma tafi ese isi mea ina ia faaavanoaina le tulaga oloo e galue ai

Ou te folafola atu o le a ou:

 • fai le su’ega i se potu filemū lea e leai ma ni pisa.
 • tapunia isi “apps” ma itulau o i luga o la’u komepiuta.
 • tapēina ma tapenaina soo se isi o a’u masini eletonika.
 • tapenaina le potu ma tafi ese isi mea ina ia faaavanoaina le tulaga oloo ou galue ai

Faasilasilaga: O le a maua mai le [teugatupe] faamatalaga mai lau komepiuta ina ia faamautinoa ua e mulimuli i tulaga tusia i lugā.

Faatonuga mo le Itūsu'ega 2

Faatonuga mo le Itūsu’ega 2: O Tali Sa’oloto 

Malo lava le galue! E toeitiiti uma le su’ega

 • I fesili nei e mulimuli ane, o le a e pu’e ai le leo o lau taliina atu i fesili.
 • O le a e maua 30 sekone e faitau le fesili, ona e maua lea 60 sekone e tali i ai.
 • E ao ona e tautala 15 sekone poo se mea e tele atu ina ia atoa lau tali. E sili ona sa’o le matou mauaina o le tulaga o lau tautala a oo ina sili atu le umi o lau taliina i fesili.

E ono faaaluina 5 minute i le faiga o lenei vaega.